AMBC Staphorst Header

Mijmeringen….

Soms zit je zo maar eens wat te mijmeren en dwalen je gedachten af naar je club en dwarrelen er gedachten naar boven over structuur en beleving. En eigenlijk is de club, onze club, een bedrijf in al haar verschillende facetten. Werkzaamheden die dagelijks moeten gebeuren, routineklussen en grotere projecten zoals de bekende stip op de horizon in ons geval de metamorfose van ons Wiede Gat.

We hebben een directie gevormd door een manager, een financieel deskundige en een secretaris. In verenigingstaal de voorzitter, penningmeester en secretaris. In tegenstelling tot het bedrijfsleven weliswaar door ons democratisch gekozen en benoemd, maar toch.

Daaronder de uitvoerders, elk verantwoordelijk voor een afdeling van het bedrijf die zorgen voor de goede uitvoering van de verschillende disciplines binnen het bedrijf/vereniging, samen de voorzitters van de verschillende commissies en met de directie dan weer de ondernemingsraad, het bestuur vormend.

Ook verder in de club is min of meer een vergelijking met het bedrijfsleven mogelijk, want wat bijvoorbeeld te zeggen over de “verkopers – vertegenwoordigers” die het product vereniging moeten verkopen aan derden, in ons geval bedoel ik dan weer de sponsorcommissie die nauw contacten onderhoud met onze toeleveranciers en het daardoor mede mogelijk maken dat we financieel gezond blijven door ook derden op wat voor wijze dan ook te interesseren voor ons product waar wij zoveel plezier aan beleven.

En dan niet te vergeten het “personeel” de leden, WIJ, die samen het bedrijf maken en zonder wie er geen bedrijf en/of vereniging zou zijn.

Ergens zal deze beredenering wel krom zijn en tot discussie kunnen leiden, maar daar ben ik niet bang voor. Persoonlijk vind ik het een eer de zogenaamde “preses” van deze fantastische club te mogen zijn en heb ik diep respect voor de wijze waarop ons personeel, onze leden, (wij met elkaar dus) ons op allerhande terreinen en binnen de eigen mogelijkheden inzetten zodat wij met elkaar van onze club kunnen genieten en met elkaar de vereniging kunnen laten groeien en bloeien.

Ik blijf het geweldig vinden te zien hoe er door vele, vele vrijwilligers hard wordt gewerkt om ons thuishonk een facelift te geven. Afgelopen woensdag tijdens de Algemene Ledenvergadering werd ik er fijntjes er op gewezen in de presentatie van alle commissies een belangrijke commissie te zijn vergeten, namelijk onze “vutters”, die elke donderdagmorgen van 08.30 tot 12.00 uur gezamenlijk allerlei klusjes trouw opknappen. En wat vind ik nu het mooiste? Dat ik op dit gebrek werd gewezen door andere commissies. Geweldig toch? Het tekent de club en daar mogen we best trots op zijn.

En dan is het sleutelwoord gevallen, de Algemene Ledenvergadering;

Een zeer vruchtbare vergadering. In een ontspannen sfeertje hebben we veel met elkaar kunnen bespreken maar ook onze zorgen kunnen uiten. Ik ga natuurlijk onze secretaris niet het gras voor de voeten wegmaaien, de notulen van de vergadering worden door hem openbaar gemaakt, maar fijn vond ik het dat we open en met respect naar elkaar hebben kunnen discussiëren over alles wat ons bezig houdt, dank daarvoor.

De grote vraagstukken, de “strengheid” van de gemeente betreffende de vergunningverlening voor onze activiteiten en de stikstof problematiek en alles wat daarmee samen hangt baren ons allemaal zorgen, maar daar gaan we hard aan werken en gaan we professionele hulp voor inschakelen. Enkele stappen daarin hebben we al gezet en zijn al volop in beweging. Één ding wil ik nog graag met jullie delen, waarom ik persoonlijk zo heb vast gehouden aan het prikken van een einddatum van de metamorfose en dus de opening van het nieuwe ’t Wiede Gat. Niet omdat ik jullie niet vertrouw, maar omdat ik uit eigen ervaring weet dat wanneer we niet ergens een einddatum prikken, wij als  mensen gemakkelijker zeggen: “Dan volgende week maar”.

En dan blijven we schuiven met de einddatum. Van ganser harte hoop ik dat we de geprikte openingsdatum zaterdag 9 juli met elkaar gaan halen en doe ik hierbij een beroep op iedereen om deze datum min of meer “heilig” te verklaren door er met elkaar voor te gaan.

 

Genoeg gemijmerd denk ik zo en ik sluit af met het publiceren van twee fotootjes afgelopen week genomen. Op de ene foto twee vutters druk bezig met het verven van de containers want het “ mut  zoaterdag kloar weezn” heb ik beloofd! En een foto van twee “oud” gedienden druk met het plaatsen van de led-verlichting boven ons nieuwe naambord “wej moakn ’t zoaterdag verder klaar”.

Fijne Paasdagen,

Jullie voorzitter
Bé Veen

apr
15
AMBC uitgelichte afbeelding