Header

Wegrace

Mijn naam is Pascal Mussche, ik zit in de AMBC wegracecommissie en ik ga, samen met de andere commissieleden, er dit jaar voor zorgen dat er iedere dinsdagavond een training plaatsvindt op het Evenemententerrein ‘de Tippe’ in Staphorst. Ik heb hiervoor de cursus KNMV motorsporttrainer gevolgd.

Iedere dinsdag om 18.00 uur zal ik aanwezig zijn om de baan op te bouwen. Ik ben hier enige hulp bij nodig dus indien je komt trainen met je zoon of dochter is wat hulp bij het opbouwen welkom! Hoe eerder de baan erin ligt hoe eerder er gereden kan worden.

Vanaf ±18.30 uur tot en met 21.00 uur kan er getraind worden in groepen. Normaal gesproken is er een groep met kleine wielen (minibikes) en een groep met grote wielen (NSF, Ohvale, R125, Puch, Open 125 4-takt), maar dat wordt iedere week bekeken aan de hand van het aantal inschrijvingen.
Om 21.00 uur breken we even snel de baan af met z’n allen en dan zeg ik, op naar de volgende week!

Ik hoop dat ik u snel mag zien op de Tippe in Staphorst en voor vragen kunt u ook altijd eerst eens even komen kijken op het circuit!

Namens de AMBC wegrace commissie, Pascal Mussche

Nieuw AMBC Wegrace protocol.
Er is een nieuw wegrace protocol opgesteld aangaande het trainen op circuit De Tippe. Alle deelnemers aan deze trainingen dienen dit protocol te kennen. klik hieronder op de download.

Ambc wegracetraining protocol 2024

De regels:
Om mee te kunnen doen, kunt u zich inschrijven tot uiterlijk elke maandagavond en moet het inschrijfgeld uiterlijk dinsdagochtend overgemaakt zijn. Inschrijven gaat via de volgende link: https://www.ambc-staphorst.nl/inschrijven-wegracetraining/

Kosten:
Dinsdagavond training €15,00 (per avond)
KNMV basis sportlicentie € 60,00*

*De licentiestructuur en tevens het aanvragen van een KNMV-districtslicentie is veranderd. Met ingang van 2016 is de KNMV-districtslicentie vervangen voor de KNMV Basis Motorsport Licentie. Deze licentie moet door de coureur zelf worden aangevraagd bij de KNMV, dit kan niet meer, zoals in het verleden, bij de club.
Bij het invullen van allerlei gegevens wordt ook gevraagd naar een club, we zouden het erg waarderen indien hier AMBC ingevuld wordt aangezien we als club een vergoeding krijgen per licentie van de KNMV.

Alles op een rij:
Inschrijvingen wegracetraining

  • De training vind plaats van 18.30 tot 21.00 uur.
  • De volgende regels hanteren we voor het inschrijven:
  • Inschrijven moet via de inschrijfpagina, na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail.
  • Voor informatie of vragen graag mailen naar wegrace@ambc-staphorst.nl
  • Inschrijf kosten zijn 15 euro per trainingsavond.
  • Inschrijving en betaling tot uiterlijk de ochtend om 8.00 voorafgaand aan de trainingsavond.
  • Betaling op AMBC Staphorst rekeningnummer: NL40 RABO 0360802087 onder vermelding van omschrijving: wegracetraining en naam deelnemer.
  • Deelnemer en begeleider heeft kennis genomen van het document: Ambc wegracetraining protocol 2024

Publiek:
De wegracetraining op het evenemententerrein de Tippe kan gelukkig weer plaatsvinden echter kan dit alleen gecontinueerd worden als deelnemers, helpers maar ook publiek zich houden aan het opgestelde protocol AMBC wegracetraining.

Algemene informatie voor de deelnemers van de AMBC wegracetraining 2024
Net als de afgelopen jaren willen we ook dit jaar wegrace trainingen gaan geven op het evenemententerrein de Tippe in Staphorst. Dit zal wederom gebeuren onder leiding van gediplomeerde KNMV-bondstrainers. Wel gaan hierbij een aantal zaken veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aangepaste reglement is hieronder te lezen, het is aan een ieder om hiervan notie te nemen en zich hieraan te conformeren dan wel de gevolgen te accepteren.

AMBC trainingspas
Er kan alleen aan de trainingen deelgenomen worden indien je in het bezit bent van een geldige AMBC inschrijving in combinatie met de KNMV basis sportlicentie. De inschrijving en betaling moet op de genoemde tijdstippen binnen zijn bij de AMBC. De KNMV basis sportlicentie moet je zelf aan vragen op de website van de KNMV. Zorg dat je het trainingsbewijs (bevestigingsmail mag digitaal getoond worden) en de basis sportlicentie bij  je hebt tijdens de training, op verzoek dienen deze getoond te kunnen worden. Geen AMBC inschrijving en of KNMV basis sportlicentie betekend niet rijden.

Huisregels
Alleen AMBC trainers zijn actief op de Tippe. Wanneer externe partijen training willen gaan geven kan dit alleen in samenspraak met de AMBC trainers en uitsluitend voor alle deelnemers. Individuele trainingen zijn niet toegestaan. Trainingen vinden alleen doorgang wanneer de voltallige vaste groep AMBC helpers/baancommissarissen aanwezig kunnen zijn.

Wanneer we niet over voldoende baancommissarissen beschikken, kunnen we bij toerbeurt begeleiders oproepen de vlagposten te gaan bezetten. Bij onvoldoende bezetting van de baanposten kan de training helaas niet doorgaan. Bij dreiging van regen of regenbuien kan het zijn dat de training op het laatste moment word afgelast, dit betekent niet per definitie dat er geen regentrainingen worden gegeven, dit word bepaald aan de  hand van het aantal deelnemers middels vooropgave.

Op de paddock mag niet worden gereden! Het bestuur/trainers van de AMBC behouden zich het recht voor overtreders uit te sluiten van de training dit uit oogpunt van veiligheid van eenieder. In principe wordt er in de zomermaanden elke dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 uur getraind. Het kan echter voorkomen dat het evenemententerrein niet beschikbaar is voor trainingen in verband met andere evenementen.

Alle informatie en nieuws aangaande te trainingen zal vanaf heden worden gepubliceerd via de website en facebookpagina van de AMBC.

Het afgelasten van de trainingen om welke reden dan ook geeft geen recht op teruggave, van een deel, van de contributie. Daarnaast hebben we een technisch- en veiligheidsreglement opgesteld voor de deelnemers. Er dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan op technisch gebied en tevens zijn er enige voorschriften voor wat betreft de kleding.

Wegrace training – technisch-veiligheids regelement