Header
JTS_9301

wegrace

Algemene informatie voor de deelnemers van de AMBC wegracetraining 2019

Net als de afgelopen jaren willen we ook dit jaar wegrace trainingen gaan geven op het evenemententerrein de Tippe in Staphorst. Dit zal wederom gebeuren onder leiding van gediplomeerde KNMV-bondstrainers.
Wel gaan hierbij een aantal zaken veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aangepaste reglement is hieronder te lezen, het is aan een ieder om hiervan notie te nemen en zich hieraan te conformeren dan wel de gevolgen te accepteren.

AMBC trainingspas

Er kan alleen aan de trainingen deelgenomen worden indien je in het bezit bent van een AMBC trainingspas in combinatie met de KNMV basis sportlicentie. De trainingspas, jaarkaart of dagpas kan je aanschaffen op het circuit. De KNMV basis sportlicentie daarentegen moet je zelf aan vragen op de website van de KNMV.

Zorg dat je de trainingspas en de basis sportlicentie bij  je hebt tijdens de training, op verzoek dienen deze getoond te kunnen worden. Geen AMBC trainingspas en of KNMV basis sportlicentie betekend niet rijden.

Huisregels

Alleen AMBC trainers zijn actief op de Tippe. Wanneer externe partijen training willen gaan geven kan dit alleen in samenspraak met de AMBC trainers en uitsluitend voor alle deelnemers. Individuele trainingen zijn niet toegestaan.

Trainingen vinden alleen doorgang wanneer de voltallige vaste groep AMBC helpers/baancommissarissen aanwezig kunnen zijn.

Wanneer we niet over voldoende baancommissarissen beschikken, kunnen we bij toerbeurt begeleiders oproepen de vlagposten te gaan bezetten. Bij onvoldoende bezetting van de baanposten kan de training helaas niet doorgaan.

Bij dreiging van regen of regenbuien kan het zijn dat de training op het laatste moment word afgelast, dit betekent niet per definitie dat er geen regentrainingen worden gegeven, dit word bepaald aan de  hand van het aantal deelnemers middels voor opgave.

Op het paddock mag niet worden gereden! Het bestuur/trainers van de AMBC behouden zich het recht voor overtreders uit te sluiten van de training dit uit oogpunt van veiligheid van een ieder.

In principe wordt er in de zomermaanden elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur getraind. Het kan echter voorkomen dat het evenemententerrein niet beschikbaar is voor trainingen in verband met andere evenementen.

Alle informatie en nieuws aangaande te trainingen zal vanaf heden worden gepubliceerd via de website en facebookpagina van de AMBC.

www.ambc-staphorst.nl

www.facebook.com/AMBC-Staphorst

Het afgelasten van de trainingen om welke reden dan ook geeft geen recht op teruggave, van een deel, van de contributie.

Daarnaast hebben we een technisch- en veiligheidsreglement opgesteld voor de deelnemers. Er dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan op technisch gebied en tevens zijn er enige voorschriften voor wat betreft de kleding.

Wegrace training – technisch-veiligheids regelement


Kosten:

Dagpas training €20,00
Seizoen Trainingspas € 100,00*
KNMV basis sportlicentie € 60,00**

Voor meer informatie over het minibiken bij de AMBC kunt u terecht bij ons bestuurslid Harm Dunnik. Harm is na 19.00 uur telefonisch te bereiken op 06-46250336 of per e-mail h.dunnik@hetnet.nl

*Het afgelasten van de trainingen om welke reden dan ook geeft geen recht op teruggave, van een deel, van de contributie.

**De licentiestructuur en tevens het aanvragen van een KNMV-districtslicentie is veranderd!
Met ingang van 2016 is de KNMV-districtlicentie vervangen voor de KNMV Basis Motorsport Licentie.
Deze licentie moet door de coureur zelf worden aangevraagd bij de KNMV, dit kan niet meer, zoals in het verleden, bij de club.
Bij het invullen van allerlei gegevens wordt ook gevraagd naar een club, we zouden het erg waarderen indien hier AMBC ingevuld wordt aangezien we als club een vergoeding krijgen per licentie van de KNMV.