AMBC Staphorst Header

Huidige situatie ’t Wiede Gat

Gebeurt er wel iets op het Wiede Gat? Hoe is de situatie?

Een vraag die regelmatig door velen wordt gesteld. De ingewijden weten dat er zeker wel wat gebeurd en daar kan ik dus ook bevestigend op antwoorden. Zeker gebeurt er wat op ‘t Wiede Gat. Meer dan menigeen in de gaten heeft. Daarentegen kan ik me ook voorstellen dat de mensen die er niet zo dicht op zitten zich afvragen: wat gebeurt er dan en hoe, waar zijn ze dan zo druk mee? We zien en horen maar niets. Tijdens de wekelijkse voortgangsvergadering kwam dit ter sprake en ook de vraag of het niet zinvol zou zijn om regelmatig een kort verslagje over de vorderingen en de geplande werkzaamheden op de site te plaatsen. Iedereen was het daar direct mee eens en de vraag is dan al gauw : “wie gaat dat dan doen” en “wie zorgt er voor dat het ook op de site geplaatst wordt”. Besloten wordt dat ik ga proberen om regelmatig een stukje over de vorderingen te schrijven en onze secretaris Henk Schra redigeert dit en zal zorgen dat het op de site komt. Aldus besloten op donderdag 11 juni en hier dan de eerste poging.

Zoals tijdens de jaarvergadering besloten is er een soort van bouwcommissie gevormd bestaande uit het DB, voorzitter, secretaris en penningmeester, het bestuurslid cross Martin, een aangewezen bestuurslid vrijwilligers Klaas-Jan, uitvoerder Wim, sponsorzaken Henk en de architect van het geheel Klaas Boer. Daarnaast doen we af en toe een beroep op andere vakmensen
Iedere donderdagavond komt deze groep op “t Wiede Gat” bij elkaar, zowel fysiek met inachtneming van de anderhalve meter en sommigen digitaal die in de risicogroep zitten om de voortgang en de planning te bespreken.
Soms is het binnen een paar kwartier gepiept, soms duurt het wat langer, maar het is een hechte groep, we zijn enthousiast en we gaan er met zijn allen voor.
Hoe is nu de huidige gang van zaken en hoe ziet de planning er uit? Het streven is om uiterlijk eind februari 2021 de baan in zijn geheel kant en klaar op te leveren zodat bij aanvang van het seizoen 2021 we over de baan kunnen beschikken. De hele planning is daar op gericht. We liggen op schema. Dit met uitzonderlijke dank aan al diegenen die trouw bijna elke zaterdag bergen werk verzetten. En dan moet ik natuurlijk ook onze sponsoren niet vergeten te bedanken die toch maar steeds weer hun apparatuur tegen een heel gering tarief aan ons ter beschikking stellen.
Op dit moment is bijna het hele terrein opgeruimd, de oude wal is afgegraven en gezeefd, veel troep wat spontaan naar boven kwam is door ons afgevoerd en nu is het oude Sita terrein aan de beurt om geëgaliseerd te worden. Er is een bekisting gemaakt waar we straks de betonmallen in uit kunnen zetten zodat we straks kunnen beginnen met het storten van het beton voor de fundering van de wal. Op dit moment zijn we druk op zoek naar een leverancier van beton die ook een warm hart heeft voor de club. Ook zijn we nog op zoek naar 8.000 kuub verdichtbaar zand, Klasse “industrie”, die we nodig hebben om a: de begroting sluitend te krijgen en b: de nieuwe wal op de vereiste hoogte te krijgen. Bij aanvang van de vergunningsaanvraag leek dit de kleinste zorg, maar doordat het allemaal zo lang heeft geduurd voordat de vergunning rond was, is dit ondertussen onze grootste zorg geworden doordat zand met deze kwalificatie wat uit het zuiden komt bijna allemaal door Zwolle wordt ingepikt. Weet je dus iemand die zand, Klasse “industie”, kwijt moet en daarvoor zo’n 3 á 4 euro per kuub aan ons wil betalen, laat die dan even contact op nemen met iemand van de commissie, het zou mooi zijn wanneer we vóór aanvang van de bouwvak de benodigde 10.000 kuub zand in bezit hebben.
Ondertussen hebben we de Greenwall wel besteld en de eerste aanbetaling gedaan. Ook is er hekwerk aangeschaft dat we dankzij een relatie geschikt op de kop wisten te tikken. We hebben via weer een andere relatie geschikte betonplaten gekregen die “alleen maar even door midden” gezaagd moeten worden.
Door onze penningmeester is in samenspraak met Klaas Boer de begroting in grote lijnen uitgewerkt en wanneer deze in de voortgangscommissie en het bestuur is besproken en vastgesteld, kan deze naar de gemeente en zullen we deze ook op de één of andere manier aan onze leden presenteren.
De samenwerking met de gemeente Staphorst in de persoon van Niels Baburak is voortreffelijk. Afgesproken is dat we alle activiteiten die we uitvoeren betrekking hebbende op de aanleg van de nieuwe baan van te voren melden aan de gemeente Staphorst en daar houden we ons strikt aan.
Zoals iedereen wel heeft kunnen lezen is de gemeente ook voornemens om de vergunning tot het kappen van 32 bomen te verlenen en is daartoe nu de periode van bezwaar indienen ingegaan. De verwachting is dat dit geen problemen zal opleveren waardoor we voor aanvang van de bouwvak kunnen beginnen met het op de juiste hoogte brengen van het eerste gedeelte van de geluidswal. Zoals gezegd zijn we dringend op zoek naar verdichtbaar zand, dus al wie dit leest, weet je ergens grond die men wel aan ons kwijt wil, bel.
En ja, ik kom er niet voor weg, de begroting. Ondanks dat we snijden waar we maar kunnen snijden, inventief zijn, waar we maar inventief kunnen zijn, is de financiering van de baan een hele dobber. Vergeleken met de eerste opzet, jaren terug, hebben we nu wel ernstige financiële problemen om de begroting sluitend te krijgen en daar bovenop komen natuurlijk ook nog de coronaproblemen waardoor enkele van onze sponsoren het al zwaar genoeg hebben en dus de aan ons toegezegde steun helaas wat naar beneden moeten bij stellen. Onze hoop is ook gevestigd op onze crowdfunding actie en zijn we blij met elke euro die daar binnen komt. Kunnen we op je rekenen? Help je club en stort wat je maar kunt missen.

Tot zover een eerste samenvatting. Met sportieve groet, Bé

jun
14
thumbnail_Foto WG