AMBC Staphorst Header

Uitnodiging aan de leden

Het bestuur van de AMBC nodigt u als lid uit. Zoals jongstleden februari op de algemene ledenvergadering is besloten zal het bestuur inzage geven in de begroting voor de verbouwing van het wiede gat zoals deze is vastgesteld door het bestuur.. Op zaterdag 11 juli vanaf 15.00 uur zijn de leden welkom in ons clubhuis om deze begroting in te zien en hier vragen over te stellen aan het bestuur.

We vragen bezoekers de regels aangaande corona na te volgen. Bij drukte kan u gevraagd worden een moment buiten te wachten. Volgt u de aanwijzingen van het kantinepersoneel op.

jun
22
DJI_0049