AMBC Staphorst Header

En nu vol het gas erop!


Van de voorzitter

Zoals het de motorclub AMBC betaamt wordt er nu van alle kanten vol gas gegeven. Nadat de tekeningen voor het maken van de mallen waarin straks het beton gegoten moet worden klaar waren is een ploeg vrijwilligers onder de deskundige leiding van Jan de Witte hier direct mee aan de slag gegaan. Ondertussen zijn de eerste mallen klaar en is het beton gestort. Dit moet ongeveer twee weken uitharden en zal dan met kranen uit de bekisting worden getild en voorlopig ergens op het terrein worden opgeslagen.

De grote betonplaten die we ter beschikking hebben gekregen zijn door Bert van der Sluis betonboringen op maat gesneden en kunnen dus zodra het eerste gedeelte van de omliggende wal op hoogte is gebracht op de plaats worden gelegd en daarop kunnen straks dan de uitgeharde betonplaten worden bevestigd. Daarboven komt dan weer de bekende Greenwall en langzamerhand kunnen we dan van dag tot dag de wal zien groeien.

Nadat we in een vorige nieuwsbrief een dringende oproep om klasse industriegrond voor de aanleg van de wallen hebben gedaan heeft dit inmiddels toch resultaat gehad. Er zijn goede gesprekken gaande met grondleveranciers en we hebben goede hoop dat er zeer binnenkort weer ladingen richting het wiede gat komen. We hebben nog niet genoeg maar er lijkt een doorbraak te zijn. Voor het benodigde staal in de constructie zijn er ondertussen ook goede afspraken gemaakt en natuurlijk scheelt het dat de leverancier van dit staal ook motorsportliefhebber is. Mooi dat we zo zaken kunnen doen met onze sponsoren en mooi om te zien hoe onze sponsoren zich betrokken voelen bij onze motorclub.

Aan alle kanten wordt er dus door verschillende ploegen hard gewerkt en krijg ik er steeds meer vertrouwen in dat we de geplande openingsdatum februari 2021 gaan halen. Het blijft geweldig om wekelijks de vorderingen die gemaakt worden in ogenschouw te mogen nemen. Ook op de achtergrond wordt er door verschillende commissies al weer druk vooruit gekeken. Zo is de sponsorcommissie voornemens om komend najaar een paar bijeenkomsten te organiseren voor onze sponsoren om iedereen op de hoogte te houden over de voortgang. Ook wordt er nagedacht over het opknappen van ons clubgebouw want we willen natuurlijk niet straks aan de ene kant uitkijken op een prachtige nieuwe crossbaan en wanneer we ons omdraaien uitkijken op een “haveloos” clubgebouw. Toch?

Zaterdag 11 juli werden de leden in de gelegenheid gesteld de begroting en het dekkingsplan in te zien en het verheugd ons dat er geen noemenswaardige verschillen van inzicht naar voren zijn gekomen. Dank voor jullie vertrouwen in de leden van de bouwcommissie, we blijven proberen om binnen de op de ledenvergadering afgesproken begroting te blijven en wanneer we zo samen met onze sponsoren de dingen op kunnen blijven pakken dan zie ik ook wat dit betreft geen problemen.

Voor nu wens ik namens het bestuur alle leden en sponsoren prettige vakantie en we houden HET GAS ER OP!!!

 

Jullie voorzitter, Bé Veen

jul
20
IMG_20200716_204430