AMBC Staphorst Header

Algemene ledenvergadering 2021

Beste AMBC leden,

Door de welbekende omstandigheden was een fysieke ledenvergadering afgelopen februari niet mogelijk. Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een jaar met veel beperkingen en een jaar waarin we niet veel konden organiseren. Dit terwijl de nieuwbouw op het Wiede Gat gewoon is doorgegaan.
Toch meldt onze penningmeester dat we financieel gezien een goed jaar hebben gehad. Inmiddels heeft de kascommissie de cijfers van 2020 ingezien en goedgekeurd.

We bieden de mogelijkheid aan eenieder om de financiële overzichten in te zien. Dit kan door even een afspraak te maken met penningmeester Henk Harke (tel 0654798927) Graag even melden voor 9 juli . Locatie en tijdstip in overleg nader te bepalen.

De leden waarvan een mailadres bekend is hebben inmiddels de notulen en het jaarverslag per mail ontvangen. Leden zijn die niet geabonneerd zijn op de mailinglist maar wel de documenten van de ALV willen ontvangen worden verzocht even een mail naar henduc@home.nl te sturen met het verzoek hiertoe.

Hopelijk kunnen we in 2022 weer een “normale” jaarvergadering houden, waarin we ook de formaliteiten van de afgelaste ledenvergadering kunnen invoegen.

Het bestuur van de AMBC Staphorst

jul
1
AMBC uitgelichte afbeelding